Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Карточка издания
Беларуская мова (прафесійная лексіка). Транспарт
Автор:
ББК: 81.2Беи-3я7 УДК: 811.161.3+656(075.32)
Ключевые слова: белорусский язык; профессиональная лексика; транспорт; беларуская мова; прафесійная лексіка; транспарт;
Библиографическое описание:
Беларуская мова (прафесійная лексіка). Транспарт: вучэб. дапам. / І.У. Будзько [і інш.] ; пад рэд. Л.А. Гіруцкай. – Минск: РИПО, 2019. – 223 с. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=151 (дата обращения: 23.06.2024). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-503-971-7
Аннотация
Вучэбны дапаможнік змяшчае тэарэтычны і практычны матэрыял па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”, які дазваляе атрымаць і сістэматызаваць веды, набыць навыкі для фарміравання моўнай кампетэнцыі спецыялістаў у галіне наземнага транспарту. Прызначаецца навучэнцам устаноў сярэдняй спецыяльнай і прафесіянальна- тэхнічнай адукацыі па напрамках адукацыі “Транспарт” і “Транспартная дзейнасць”.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасцях напрамкаў адукацыі «Транспарт», «Транспартная дзейнасць»
Оглавление
ПРАДМОВА 3
РАЗДЗЕЛ 1. МОВА Ў ГРАМАДСТВЕ 4
РАЗДЗЕЛ 2. ЛЕКСІЧНАЯ СІСТЭМА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ 23
РАЗДЗЕЛ 3. СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛЕКСІКА. ТЭРМІНАЛОГІЯ 38
РАЗДЗЕЛ 4. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ 69
РАЗДЗЕЛ 5. КУЛЬТУРА ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ 102
ЛІТАРАТУРА 122
ДАДАТКІ 125
Вверх