Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Карточка издания
Сучасная беларуская мова
Автор:
ББК: 81.2Беи-3я7 УДК: 808(075.32)
Ключевые слова: белорусский язык; профессиональная лексика; педагогика; беларуская мова; прафесійная лексіка; педагогіка;
Библиографическое описание:
Сучасная беларуская мова: вучэб. дапам. / В.У. Азарка [і інш.] ; пад рэд. А.С. Васілеўскай. – [ 2-е выд., выпр.]. – Минск: РИПО, 2022. – 383 с. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=183 (дата обращения: 27.05.2024). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-7234-34-9
Аннотация
У вучэбным дапаможніку пададзены ўсе раздзелы беларускага мовазнаўства, разглядаюцца асноўныя правілы і нормы ўжывання слоў і іх формаў, даецца характарыстыка стыляў, асвятляюцца пытанні арфаграфіі, марфалогіі, сінтаксісу і пунктуацыі, шмат увагі надаецца культуры маўлення. Адрасуецца навучэнцам устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі, можа быць карысна выкладчыкам беларускай мовы і ўсім, хто цікавіцца пытаннямі беларускай мовы.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспубліка Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграммы сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасцях профілю адукацыі «Педагогіка»
Оглавление
УВОДЗІНЫ 3
РАЗДЗЕЛ 1. ФАНЕТЫКА. АРФАЭПІЯ. ГРАФІКА. АРФАГРАФІЯ 8
РАЗДЗЕЛ 2. ЛЕКСІКАЛОГІЯ. ФРАЗЕАЛОГІЯ. ЛЕКСІКАГРАФІЯ 60
РАЗДЗЕЛ 3. МАРФЕМНАЯ БУДОВА СЛОВА. СЛОВАЎТВАРЭННЕ 86
РАЗДЗЕЛ 4. МАРФАЛОГІЯ 111
РАЗДЗЕЛ 5. СІНТАКСІС І ПУНКТУАЦЫЯ 231
РАЗДЗЕЛ 6. ПРАФЕСІЙНАЯ ЛЕКСІКА 322
УМОЎНЫЯ СКАРАЧЭННІ 376
ЛІТАРАТУРА 379
Вверх