Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Беларуская мова (прафесійная лексіка). Педагогіка
Автор:
ББК: 81.2Беи-3я7 УДК: 808.26+37(075.32)
Ключевые слова: белорусский язык; профессиональная лексика; педагогика; беларуская мова; прафесійная лексіка; педагогіка;
Библиографическое описание:
Беларуская мова (прафесійная лексіка). Педагогіка: вучэб. дапам. / Д.В. Дзятко [і інш.] ; пад рэд. Д.В. Дзятко. – Минск: РИПО, 2020. – 279 с. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=184 (дата обращения: 01.03.2024). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-7234-59-2
Аннотация
Вучэбны дапаможнік напісаны ў адпаведнасці з тыпавой вучэбнай праграмай Беларуская мова (прафесійная лексіка) і прызначаны ў асноўным навучэнцам устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі Беларусі. Выданне разлічана на сістэматызацыю, замацаванне і паглыбленне ведаў навучэнцаў па беларускай мове, у ім асвятляюцца наступныя раздзелы: Беларуская мова ў грамадстве, Лексічная сістэма беларускай мовы, Функцыянальныя стылі маўлення, Культура прафесійнага маўлення, Правільнасць маўлення і моўныя нормы. Адрасуецца навучэнцам устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі, а таксама старэйшых класаў устаноў сярэдняй адукацыі, ўсім, хто хоча паглыбіць свае веды пра беларускую мову.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспубліка Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграммы сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасцях профілю адукацыі «Педагогіка»
Оглавление
ПРАДМОВА 3
РАЗДЗЕЛ І. БЕЛАРУСКАЯ МОВА Ў ГРАМАДСТВЕ 6
РАЗДЗЕЛ ІІ. ЛЕКСІЧНАЯ СІСТЭМА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 27
РАЗДЗЕЛ ІІІ. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ 75
РАЗДЗЕЛ IV. КУЛЬТУРА ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ 158
РАЗДЗЕЛ V. ПРАВІЛЬНАСЦЬ МАЎЛЕННЯ І МОЎНЫЯ НОРМЫ 194
ТЭКСТЫ ДЛЯ ПЕРАКЛАДУ 244
РУСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК АСНОЎНЫХ ТЭРМІНАЎ ПЕДАГОГІКІ 268
ЛІТАРАТУРА 277
Вверх