Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Абражэвіч І.У. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Машынабудаванне
Автор: Абражэвіч І.У.
ББК: 81.2Беи-3:34.4я7 УДК: 808.26+621(075)
Библиографическое описание:
Абражэвіч І.У. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Машынабудаванне: вучэб. дапам. / Абражэвіч І.У. – Минск: РИПО, 2016. – 96 с.; мал. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=206 (дата обращения: 30.09.2023). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-503-603-7
Аннотация
Змешчаны ў дапаможніку матэрыял зяўляецца тэарэтычна-практычнай асновай для фарміравання адпаведнай моўнай кампетэнцыі ў спецыялістаў сферы машынабудавання. Дапаможнік прызначаецца навучэнцам устаноў прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Можа быць карысны ўсім, каго цікавяць пытанні культуры прафесійнага маўлення.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па групе спецыяльнасцей «Машынабудаўнічае абсталяванне і тэхналогіі»
Оглавление
ПРАДМОВА 3
РАЗДЗЕЛ 1. МОВА – ДУХОЎНЫ СКАРБ НАРОДА 4
РАЗДЗЕЛ 4. СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛЕКСІКА 4
РАЗДЗЕЛ 2. ФУНКЦЫЯНАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ВА ЎМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ 12
РАЗДЗЕЛ 3. ЛЕКСІЧНАЯ СІСТЭМА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ 26
РАЗДЗЕЛ 5. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ 46
РАЗДЗЕЛ 6. КУЛЬТУРА ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ 70
РАЗДЗЕЛ 7. ПРАВІЛЬНАСЦЬ МАЎЛЕННЯ І МОЎНЫЯ НОРМЫ 80
ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕРАКЛАДУ З РУСКАЙ МОВЫ НА БЕЛАРУСКУЮ 87
ТЭКСТЫ ДЛЯ ПЕРАКЛАДУ 88
ЛІТАРАТУРА 92
Вверх