Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Жаўняровіч П.П. Стылістыка дзелавога маўлення і рэдагаванне службовых дакументаў
Автор: Жаўняровіч П.П.
ББК: 81.2-5я7 УДК: 82.08(075)
Ключевые слова: Тэкст службовага дакумента; праўкі; стылістыка; рэдагаванне; стыль; словазлучэння; сказ; сінтаксіс; пераклад; марфалогія;
Библиографическое описание:
Жаўняровіч П.П. Стылістыка дзелавога маўлення і рэдагаванне службовых дакументаў: вучэб. дапаможнік / П.П. Жаўняровіч. – Минск: РИПО, 2014. – 276 с. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=21352 (дата обращения: 24.07.2024). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-503-359-3
Аннотация
У вучэбным дапаможніку змешчаны тэарэтычны і практычны матэрыял па асноўных аспектах стылістыкі дзелавога маўлення і рэдагавання службовай дакументацыі. Многія агульнапрынятыя палажэнні адаптаваны да беларускай мовы і ілюстраваны ўласнымі прыкладамі. Пытанні арфаграфіі, лексікалогіі і граматыкі разглядаюцца пераважна ў практычным плане, накіраваным на выпрацоўку навыкаў праўкі тэкстаў. Прызначаецца навучэнцам устаноў сярэдняй спецыяльнай і прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі з кваліфікацыямі, звязанымі са складаннем і апрацоўкай дакументацыі. Выкладзены ў дапаможніку матэрыял будзе карысны адміністрацыйным работнікам, выдаўцам, настаўнікам, студэнтам, усім, хто цікавіцца пытаннямі рэдагавання беларускамоўных тэкстаў.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, рэалізуючых адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасці «Дакументазнаўства і дакументацыйнае забеспячэнне кіравання» і прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі па спецыяльнасці «Дакументазнаўства, нфармацыйнае і арганізацыйнае абслугоўванне»
Оглавление
Прадмова 3
Уводзіны 7
Раздзел 1. Агульныя пытанні рэдагавання 15
Раздзел 2. Праўка на арфаграфічным узроўні 54
Раздзел 3. Стылі сучаснай беларускай літаратурнай мовы 79
Раздзел 4. Праўка на лексічным узроўні. 87
Раздзел 5. Праўка на марфалагічным узроўні 110
Раздзел 6. Праўка на сінтаксічным узроўні 156
Раздзел 7. Тэорыя і практыка перакладу 184
Раздзел 8. Практыкум 208
Літаратура 267
Вверх