Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Карточка издания
Шаркова А.М. Беларуская мова (прафесійная лексіка)
Автор: Шаркова А.М.
ББК: 81.2Беи-3я7 УДК: 808.26(075)
Ключевые слова: беларуская мова; практычныя заданні; фанетыка; арфаэпія; арфаграфія; лексіка; фразеалагоія; марфалогія; марфеміка; словаўтварэнне; сінтаксіс; пунктуацыя;
Библиографическое описание:
Шаркова А.М. Беларуская мова (прафесійная лексіка): вучэб. дапаможнік / А.М. Шаркова. – Минск: РИПО, 2014. – 324 c. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=21362 (дата обращения: 23.06.2024). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-503-429-3
Аннотация
Вучэбны дапаможнік складаецца з сямі раздзелаў, якія ўключаюць як тэарэтычныя звесткі, так і практычныя заданні, накіраваныя на паслядоўнае вывучэнне асноўных пытанняў фанетыкі, арфаэпіі, арфаграфіі, лексікі і фразеалагоіі, марфалогіі, марфемікі і словаўтварэння, сінтаксісу і пунктуацыі. Кожнае паняцце ілюструецца прыкладамі, якія дазваляюць найбольш поўна засвоіць і паглыбіць веды па ўсіх тэмах. Вялікая частка практыкаванняў мае прафесійную накіраванасць. Заданні розныя па складанасці. Для замацавання ведаў прадугледжаны кантрольныя пытанні, тэсты і ключы да іх, комплексныя заданні і тэксты для самастойнай працы, перакладу. Прызначаецца навучэнцам устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасці “Дакументазнаўства і дакументацыйнае забеспячэнне кіравання”, можа быць карысны навучэнцам устаноў прафесійна-тэхнічнай адукацыі па спецыяльнасці “Дакументазнаўства, інфармацыйнае і арганізацыйнае абслугоўванне”.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, рэалізуючых адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасці "Дакументазнаўства і дакументацыйнае забеспячэнне кіравання"
Оглавление
ПРАДМОВА 3
Глава 1. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 12
Глава 2. ФАНЕТЫКА І АРФАЭПІЯ 17
Глава 3. АРФАГРАФІЯ 31
Глава 4. ЛЕКСІКАЛОГІЯ. ФРАЗЕАЛОГІЯ. ЛЕКСІКАГРАФІЯ 74
Глава 5. МАРФЕМІКА. СЛОВАЎТВАРЭННЕ 93
Глава 6. МАРФАЛОГІЯ 101
Глава 7. СІНТАКСІС І ПУНКТУАЦЫЯ 186
КОМПЛЕКСНЫЯ ЗАДАННІ ДЛЯ САМАСТОЙНАЙ ПРАЦЫ 259
Дадатак 1. РУСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК ПРАФЕСІЙНА- ТЭРМІНА ЛАГІЧНАЙ ЛЕКСІКІ СУЧАСНАГА ОФІСА 265
Дадатак 2. АДКАЗЫ ДА ПРАВЕРАЧНЫХ ТЭСТАЎ 309
УМОЎНЫЯ СКАРАЧЭННІ 314
ЛІТАРАТУРА 316
Вверх