Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Лапіцкая Т.М. Беларуская мова. Прафесійная лексіка (мастацтва і дызайн)
Автор: Лапіцкая Т.М.
ББК: 81.2Беи-3я7 УДК: 808.26:745/749(07)
Библиографическое описание:
Лапіцкая Т.М. Беларуская мова. Прафесійная лексіка (мастацтва і дызайн): вучэб. дапам. / Т.М. Лапіцкая. – Минск: РИПО, 2018. – 187 с. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=219 (дата обращения: 26.09.2023). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-503-755-3
Аннотация
Прапанаваны ў вучэбным дапаможніку тэарэтычны і практычны матэрыял будзе карысным для ўдасканалення і замацавання ведаў па беларускай мове навучэнцаў мастацкіх спецыяльнасцей, фарміравання іх моўнай прафесійнай кампетэнцыі. Вучэбны дапаможнік прызначаецца навучэнцам мастацкіх спецыяльнасцей устаноў прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, а таксама можа быць карысным для ўсіх, хто цікавіцца беларускай мовай і культурай прафесійнага маўлення.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па профілю адукацыіі «Мастацтва і дызайн»
Оглавление
ПРАДМОВА 3
УВОДЗІНЫ 4
РАЗДЗЕЛ 1. Мова ў грамадстве 6
РАЗДЗЕЛ 2. Лексіка беларускай мовы паводле паходжання і сферы ўжывання 20
РАЗДЗЕЛ 3. Спецыяльная лексіка. Тэрміналогія 43
РАЗДЗЕЛ 4. Функцыянальныя стылі маўлення 63
РАЗДЗЕЛ 5. Культура прафесійнага маўлення 109
ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕРАКЛАДУ З РУСКАЙ НА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ 140
ТЭКСТЫ ДЛЯ ПЕРАКЛАДУ 144
ДАДАТАК 169
КАРОТКІ ТЛУМАЧАЛЬНЫ СЛОЎНІК 180
ЛІТАРАТУРА 184
Вверх