Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Шумчык Ф.С. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Вылічальная тэхніка
Автор: Шумчык Ф.С.
ББК: 81.2Беи-3я723 УДК: 808.26:681.3(075.32)
Ключевые слова: белорусский язык; профессиональная лексика; инфоматика; вычислительная техника; беларуская мова; прафесійная лексіка; інфарматыка; вылічальная тэхніка;
Библиографическое описание:
Шумчык Ф.С. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Вылічальная тэхніка: вучэб. дапам. / Ф.С. Шумчык, Н.М. Акуліч. – Минск: РИПО, 2018. – 147 с. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=237 (дата обращения: 01.03.2024). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-503-784-3
Аннотация
Вучэбны дапаможнік змяшчае тэарэтычны матэрыял па ўсіх раздзелах вучэбнай дысцыпліны “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”. Для засваення і замацавання тэарэтычнага матэрыялу, павышэння культуры мовы прапануюцца заданні і практыкаванні, якія маюць выразную прафесійную накіраванасць (галіна радыёэлектроннай і вылічальнай тэхнікі). Вучэбны дапаможнік змяшчае спецыяльныя тэксты для перакладу, кароткі руска-беларускі слоўнік тэрмінаў. Прызначаецца навучэнцам устаноў сярэдняй спецыяльнай і прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі па спецыяльнасцях напрамка адукацыі “Вылічальная тэхніка”, а таксама можа быць карысным для ўсіх, хто цікавіцца беларускай мовай і культурай прафесійнага маўлення.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай і прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі па спецыяльнасцях напрамка адукацыі «Вылічальная тэхніка»
Оглавление
Уводзіны 3
Мова і грамадства. Функцыі мовы ў грамадстве 6
Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму 15
Лексіка беларускай мовы паводле паходжання і сферы ўжывання 40
Спецыяльная лексіка 51
Функцыянальныя стылі маўлення 65
Маўленчы этыкет і культура зносін 103
Правільнасць маўлення і моўныя нормы 124
Кароткі руска-беларускі слоўнік па вылічальнай тэхніцы 133
Літаратура 143
Вверх