Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Шабліцкая Н.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Будаўніцтва
Автор: Шабліцкая Н.В.
ББК: 81.2Беи-3я7 УДК: 808.26+69(075.32)
Ключевые слова: белорусский язык; профессиональная лексика; строительство; беларуская мова; прафесійная лексіка; будаўніцтва;
Библиографическое описание:
Шабліцкая Н.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Будаўніцтва: вучэб. дапам. / Н.В. Шабліцкая. – Минск: РИПО, 2020. – 131 с. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=259 (дата обращения: 27.05.2024). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-7234-60-8
Аннотация
Тэарэтычны матэрыял вучэбнага дапаможніка дапаўняецца пытаннямі для самакантролю пасля кожнага раздзела, разнастайнымі практычнымі заданнямі адпаведнай прафесійнай арыентацыі і слоўнікамі. Асноўнымі відамі практычных заданняў па вучэбнай дысцыплiне з’яўляюцца пераклад з засяроджаннем увагi на адметных рысах беларускай мовы і практыкаваннi, прызначаныя прадухiлiць памылкi, магчымыя ва ўмовах бiлiнгвiзму. Адрасуецца навучэнцам устаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, можа быць карысны настаўнікам, выкладчыкам і ўсім, хто цікавіцца пытаннямі беларускай мовы.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесiйна-тэхнiчнай i сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасцях напрамку адукацыi «Будаўніцтва»
Оглавление
УВОДЗІНЫ 3
РАЗДЗЕЛ 1. МОВА Ў ГРАМАДСТВЕ 5
РАЗДЗЕЛ 2. ЛЕКСІКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 17
РАЗДЗЕЛ 3. СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛЕКСІКА. ТЭРМІНАЛОГІЯ 27
РАЗДЗЕЛ 4. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ 45
РАЗДЗЕЛ 5. КУЛЬТУРА ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ 75
ЛІТАРАТУРА 100
ДАДАТКІ 102
Вверх