Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Батура Т.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Аўтаматызацыя
Автор: Батура Т.В.
ББК: 81.2Беи-3я7 УДК: 808.26:681.5(075.32)
Ключевые слова: белорусский язык; профессиональная лексика; автоматизация; беларуская мова; прафесійная лексіка; аўтаматызацыя;
Библиографическое описание:
Батура Т.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Аўтаматызацыя: вучэб. дапам. / Т.В. Батура. – Минск: РИПО, 2018. – 114 с. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=278 (дата обращения: 23.06.2024). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-503-746-1
Аннотация
Навучальны дапаможнік змяшчае тэарэтычны матэрыял па вучэбным прадмеце “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”; табліцы, якія дапамагаюць навучэнцам вывучаць матэрыял; кантрольныя пытанні ў канцы кожнага раздзела; практычныя заданні, якія дазваляюць паўтарыць і сістэматызаваць веды; міні-тэсты па кожнай тэме; тэксты прафесійнай накіраванасці для адпрацоўкі навыкаў перакладу. Прызначаецца навучэнцам устаноў прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па напрамку адукацыі “Аўтаматызацыя”

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па напрамку адукацыі «Аўтаматызацыя»
Оглавление
ПРАДМОВА 3
РАЗДЗЕЛ 1. МОВА Ў ГРАМАДСТВЕ 4
РАЗДЗЕЛ 2. ЛЕКСІЧНАЯ СІСТЭМА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ 17
РАЗДЗЕЛ 3. СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛЕКСІКА 29
РАЗДЗЕЛ 4. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ 39
РАЗДЗЕЛ 5. КУЛЬТУРА ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ 77
ТЭКСТЫ ДЛЯ ПЕРАКЛАДУ 96
СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ 108
РУССКО-БЕЛОРУССКИЙ СЛОВАРЬ 111
Вверх