Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Карточка издания
Беларуская мова (прафесійная лексіка). Сувязь
Автор:
ББК: 81.2Беи-3я7 УДК: 808.26:654(075.32)
Ключевые слова: белорусский язык; профессиональная лексика; связь; беларуская мова; прафесійная лексіка; сувязь;
Библиографическое описание:
Беларуская мова (прафесійная лексіка). Сувязь: вучэб. дапам. / В.М. Богдан [і інш.] ; пад рэд. Л.П. Тамілінай. – Минск: РИПО, 2017. – 187 с. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=279 (дата обращения: 23.05.2024). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-503-727-0
Аннотация
У вучэбным дапаможніку дадзены тэарэтычны матэрыял, неабходны для асэнсавання і ўсведамлення сучасных навуковых даных па гісторыі фарміравання і развіцця беларускай мовы, стылістыцы і культуры мовы, тэрміналогіі, і практычны, што выпрацоўвае ўменні і навыкі ў засваенні нормаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Асаблівая ўвага адведзена характарыстыцы прафесійнай і тэрміналагічнай лексікі напрамкаў адукацыі, асаблівасцям словаўтварэння і перакладу тэрмінаў, рэферыраванне, анатаваньня і перакладу прафесійна-арыентаваных тэкстаў з рускай на беларускую. Выданне прызначана для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па напрамку адукацыі «Сувязь».

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па напрамку адукацыі «Сувязь»
Оглавление
ПРАДМОВА 3
РАЗДЗЕЛ 1. МОВА Ў ГРАМАДСТВЕ 5
РАЗДЗЕЛ 2. ФУНКЦЫЯНАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ВА ЎМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ 25
РАЗДЗЕЛ 3. ЛЕКСІЧНАЯ СІСТЭМА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ 65
РАЗДЗЕЛ 4. СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛЕКСІКА 76
РАЗДЗЕЛ 5. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ 99
РАЗДЗЕЛ 6. КУЛЬТУРА ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ 115
ЛІТАРАТУРА 126
ДАДАТКІ 134
Вверх