Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Карточка издания

Беларуская мова

Подписка 11,43 BYN
Беларуская мова
Автор:
ББК: 81.2я7(4Бел) УДК: 808.26(075)
Ключевые слова: белорусский язык; беларуская мова;
Библиографическое описание:
Беларуская мова: вучэб.-метад. дапам. / В.М. Богдан [і інш.] ; пад рэд. Л.П. Тамілінай. – Минск: РИПО, 2019. – 381 с. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=297 (дата обращения: 21.07.2024). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-503-861-1
Аннотация
Вучэбна-метадычны дапаможнік складаецца з сямі раздзелаў і змяшчае тэарэтычны матэрыял і практычныя заданні, у тым ліку праверачныя, рознаўзроўневыя і па варыянтах, метадычныя каментарыі да іх, пытанні для самакантролю ведаў. Дапоўнена тэкстамі, лінгвістычнымі заданнямі праблемна-пашукавага характару. Прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў устаноў прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца пытаннямі беларускай мовы.

Отзывы о книге

Рэкамендавана ўстановай адукацыі “Рэспубліканскі інстытут прафесіянальнай адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбна-метадычнага дапаможніка для навучэнцаў і выкладчыкаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі
Оглавление
ПРАДМОВА 3
МОДУЛЬ 1. УВОДЗІНЫ. МАЎЛЕННЕ. ТЭКСТ 6
МОДУЛЬ 2. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ. КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ 54
МОДУЛЬ 3. ФАНЕТЫКА І АРФАЭПІЯ. АРФАГРАФІЯ І КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ 76
МОДУЛЬ 4. ЛЕКСIКА І ФРАЗЕАЛОГІЯ. КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ 142
МОДУЛЬ 5. МАРФЕМНАЯ БУДОВА СЛОВА. СЛОВАЎТВАРЭННЕ І АРФАГРАФІЯ. КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ 181
МОДУЛЬ 6. МАРФАЛОГІЯ І АРФАГРАФІЯ. КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ 207
МОДУЛЬ 7. СІНТАКСІС І ПУНКТУАЦЫЯ. КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ 279
СЛОЎНІК ТЭРМІНАЎ 370
УМОЎНЫЯ СКАРАЧЭННІ 379
ЛІТАРАТУРА 381
Вверх