Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Хадасевіч Г.М. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Правазнаўства
Автор: Хадасевіч Г.М.
ББК: 81.2:67я723(4Беи) УДК: 808.26:340(075.32)
Ключевые слова: белорусский язык; профессиональная лексика; правоведение; беларуская мова; прафесійная лексіка; правазнаўства;
Библиографическое описание:
Хадасевіч Г.М. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Правазнаўства: вучэб. дапам. / Г.М. Хадасевiч. – Минск: РИПО, 2018. – 160 с. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=316 (дата обращения: 21.07.2024). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-503-813-0
Аннотация
Вучэбны дапаможнік змяшчае тэарэтычны матэрыял і практыкаванні да кожнай тэмы курса “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”, накіраваныя на паслядоўнае і грунтоўнае засваенне юрыдычнай лексікі навучэнцамі, а таксама на павышэнне культуры іх прафесійнага маўлення. У выданні пададзены спецыяльныя тэксты для перакладу і аналізу, руска-беларускі слоўнік юрыдычнай лексікі. Прызначаецца навучэнцам і выкладчыкам устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі, а таксама ўсім, хто цікавіцца пытаннямі беларускай мовы.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасці «Правазнаўства»
Оглавление
ПРАДМОВА 3
РАЗДЗЕЛ 1. МОВА Ў ГРАМАДСТВЕ 5
РАЗДЗЕЛ 2. ЛЕКСІЧНЫ СКЛАД БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 13
РАЗДЗЕЛ 3. СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛЕКСІКА. ТЭРМІНАЛОГІЯ 29
РАЗДЗЕЛ 4. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ 40
РАЗДЗЕЛ 5. КУЛЬТУРА ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ 68
ДАДАТКI 80
ЛІТАРАТУРА 152
Вверх