Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Карточка издания
Доўнар Т.І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі
Автор: Доўнар Т.І.
ББК: 67.3я723 УДК: 342(075.32)
Ключевые слова: старажытная дзяржава; Вялікае Княства Літоўскае; Рэч Паспалітая; БССР; Другая сустветная вайна;
Библиографическое описание:
Доўнар Т.І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: вучэб. дапам. / Т.І. Доўнар, А.І. Арлоўская, А.В. Кожар. – Минск: РИПО, 2018. – 267 с. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=317 (дата обращения: 16.04.2024). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-503-824-6
Аннотация
У вучэбным дапаможніку ў храналагічнай паслядоўнасці асвятляюцца асноўныя этапы ўзнікнення, станаўлення і развіцця дзяржаўна-прававых інстытутаў на тэрыторыі сучаснай Беларусі, даецца аналіз прававых актаў. Выданне распрацавана ў адпаведнасці з прыкладным тэматычным планаваннем па вучэбнай дысцыпліне «Гісторыя дзяржавы і права Беларусі». Вучэбны дапаможнік прызначаны навучэнцам устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасці «Правазнаўства».

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасці «Правазнаўства»
Оглавление
УВОДЗІНЫ 3
РАЗДЗЕЛ 1. СТАРАЖЫТНЫЯ ДЗЯРЖАВА І ПРАВА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў IX–XII стст. 4
РАЗДЗЕЛ 2. БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў СКЛАДЗЕ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ ЛАД ДЗЯРЖАВЫ Ў XIII–XVI стст. 21
РАЗДЗЕЛ 3. УНІІ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА З ПОЛЬШЧАЙ І ІХ УПЛЫЎ НА ЗНЕШНЯЕ І ЎНУТРАНАЕ ПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА ДЗЯРЖАВЫ 46
РАЗДЗЕЛ 4. УСТАЛЯВАННЕ І РАЗВІЦЦЁ ПРАВА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 63
РАЗДЗЕЛ 5. СУДОВАЯ СІСТЭМА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 93
РАЗДЗЕЛ 6. ДЗЯРЖАЎНАСЦЬ У БЕЛАРУСІ ПЕРЫЯДУ РЭЧ ЭЧ Ы ПАСПАЛІТАЙ (XVII–XVIII стст.) 106
РАЗДЗЕЛ 7. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ ЛАД І ПРАВА НА БЕЛАРУСІ Ў СКЛАДЗЕ РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ (канец XVIII ст. – 1917 г.). 126
РАЗДЗЕЛ 8. БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАЎНАСЦЬ У ПАЧАТКУ ХХ ст. 151
РАЗДЗЕЛ 9. ДЗЯРЖАВА І ПРАВА БЕЛАРУСКАЙ ССР У 1920–1930-х гг. 173
РАЗДЗЕЛ 10. БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ І ПАСЛЯВАЕННЫЯ ГАДЫ (1939–1953 гг.) 203
РАЗДЗЕЛ 11. ДЗЯРЖАВА І ПРАВА БЕЛАРУСКАЙ ССР У 1950–1980-я гг. 218
РАЗДЗЕЛ 12. РАЗВІЦЦЁ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА БЕЛАРУСІ У 1990-х гг. І ПАЧАТКУ НОВАГА ТЫСЯЧАГОДДЗЯ 242
ЛІТАРАТУРА 259
Вверх