Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Шпак Т.Ю. Беларуская мова (прафесiйная лексiка). Сельская гаспадарка
Автор: Шпак Т.Ю.
ББК: 81.2Беи-3я7 УДК: 808.26+63(075.32)
Ключевые слова: белорусский язык; профессиональная лексика; беларуская мова; прафесійная лексіка; сельская гаспадарка;
Библиографическое описание:
Шпак Т.Ю. Беларуская мова (прафесiйная лексiка). Сельская гаспадарка: вучэб. дапам. / Т.Ю. Шпак. – Минск: РИПО, 2019. – 299 с. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=38 (дата обращения: 23.06.2024). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-503-917-5
Аннотация
У вучэбным дапаможніку пададзены тэарэтычныя звесткі, пытанні і заданні да самакантролю, якія дазволяць навучэнцам сістэматызаваць тэарэтычны матэрыял і выявіць ступень яго засвоенасці, практычныя заданні рознай складанасці, якія маюць выразную прафесійную накіраванасць. Вучэбны дапаможнік утрымлівае кантрольныя тэсты па асноўных тэмах, шэраг спецыяльных тэкстаў для перакладу, Кароткі руска-беларускі слоўнік інструментаў, абсталявання, Руска-беларускі слоўнік сельскагаспадарчых тэрмінаў. Адрасуецца навучэнцам устаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, можа быць карысны настаўнікам, выкладчыкам і ўсім, хто цікавіцца пытаннямі беларускай мовы.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесiйна-тэхнiчнай i сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасцях напрамку адукацыi «Сельская гаспадарка»
Оглавление
ПРАДМОВА 3
УВОДЗІНЫ Ў ДЫСЦЫПЛІНУ 4
ТЭМА 1. МОВА Ў ГРАМАДСТВЕ 7
ТЭМА 2. ФУНКЦЫЯНАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ВА ЎМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ 28
ТЭМА 3. ЛЕКСІКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 41
ТЭМА 4. СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛЕКСІКА. ТЭРМІНЫ 61
ТЭМА 5. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ. НАВУКОВЫ СТЫЛЬ, ЯГО ФУНКЦЫІ, АСАБЛІВАСЦІ І МОЎНЫЯ СРОДКІ. НАВУКОВЫЯ ЖАНРЫ 89
ТЭМА 6. АФІЦЫЙНА-СПРАВАВЫ СТЫЛЬ, ЯГО ФУНКЦЫІ І МОЎНЫЯ СРОДКІ 112
ТЭМА 7. ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫ СТЫЛЬ МАЎЛЕННЯ І ЯГО АСА- БЛІВАСЦІ. АСАБЛІВАСЦІ МАСТАЦКАГА І ГУТАРКОВАГА СТЫЛЯЎ. ВУСНАЕ ПУБЛІЧНАЕ ВЫСТУПЛЕННЕ. 136
ТЭМА 8. ПРАВІЛЬНАСЦЬ МАЎЛЕННЯ І МОЎНЫЯ НОРМЫ. ТЫПОВЫЯ МАЎЛЕНЧЫЯ ПАМЫЛКІ 158
ТЭМА 9. ПАНЯЦЦЕ КУЛЬТУРЫ МАЎЛЕННЯ. КАМУНІКАТЫЎ- НЫЯ ЯКАСЦІ МАЎЛЕННЯ. ПРАФЕСІЙНА АРЫЕНТАВАНАЕ МАЎЛЕННЕ 176
ТЭМА 10. МАЎЛЕНЧЫ ЭТЫКЕТ І КУЛЬТУРА ЗНОСІН. ТЭХНІКА І ВЫРАЗНАСЦЬ МАЎЛЕННЯ 186
ДАДАТКI 227
ЛІТАРАТУРА 295
Вверх