Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Сычанава Н.М. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Энергетыка
Автор: Сычанава Н.М.
ББК: 81.2Беи-3я723 УДК: 808.26:620.9(075.32)
Библиографическое описание:
Сычанава Н.М. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Энергетыка: вучэб. дапам. / Н.М. Сычанава. – Минск: РИПО, 2019. – 99 с. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=54 (дата обращения: 30.09.2023). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-503-850-5
Аннотация
Вучэбны дапаможнік змяшчае тэарэтычны матэрыял па ўсіх раздзелах вучэбнай дысцыпліны “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”. Для засваення і замацавання тэарэтычнага матэрыялу, павышэння культуры мовы прапануюцца заданні і практыкаванні, якія маюць выразную прафесійную накіраванасць (галіна радыёэлектроннай і вылічальнай тэхнікі). Вучэбны дапаможнік змяшчае спецыяльныя тэксты для перакладу, кароткі руска-беларускі слоўнік тэрмінаў. Прызначаецца навучэнцам устаноў сярэдняй спецыяльнай і прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі па спецыяльнасцях напрамку адукацыі “Энергетыка”, а таксама можа быць карысным для ўсіх, хто цікавіцца беларускай мовай і культурай прафесійнага маўлення.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай i прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі па напрамку адукацыі «Энергетыка»
Оглавление
УВОДЗІНЫ 3
РАЗДЗЕЛ 1. МОВА Ў ГРАМАДСТВЕ 4
РАЗДЗЕЛ 2. ЛЕКСІКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 14
РАЗДЗЕЛ 3. СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛЕКСІКА 21
РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ 32
РАЗДЗЕЛ 5. КУЛЬТУРА ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ 50
РАЗДЗЕЛ 6. НЕКАТОРЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ЎЖЫВАННЯ МОЎНЫХ АДЗІНАК У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 56
ТЭКСТЫ ДЛЯ ПЕРАКЛАДУ 67
КАРОТКІ РУСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК ФІЗІЧНЫХ І ЭНЕРГЕТЫЧНЫХ ТЭРМІНАЎ 79
ЛIТАРАТУРА 97
Вверх