Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Кандраценка Л.М. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Лёгкая прамысловасць
Автор: Кандраценка Л.М.
ББК: 81.2Беи-3я7 УДК: 808.26+68(075.32)
Библиографическое описание:
Кандраценка Л.М. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Лёгкая прамысловасць: вучэб. дапам. / Л.М. Кандраценка. – Минск: РИПО, 2020. – 163 с. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=65 (дата обращения: 03.12.2023). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-7234-84-4
Аннотация
Вучэбны дапаможнік напісаны ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” і прызначаны ў асноўным навучэнцам устаноў сярэдняй спецыяльнай і прафесійна-тэхнічнай адукацыі Беларусі. Уключае агульналінгвістычныя звесткі, якія неабходны для разумення сутнасці мовы, яе ролі ў жыцці грамадства, асаблівасцей функцыянавання беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму ў Рэспубліцы Беларусь; знаёміць з этапамі развіцця беларускай мовы, функцыянальнымі стылямі. Адрасуецца навучэнцам устаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, старэйшых класаў устаноў сярэдняй адукацыі, а таксама ўсім, хто хоча паглыбіць свае веды па беларускай мове.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасцях «Лёгкая прамысловасць»
Оглавление
ПРАДМОВА 3
РАЗДЗЕЛ 1. МОВА Ў ГРАМАДСТВЕ 4
РАЗДЗЕЛ 2. ЛЕКСІКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 23
РАЗДЗЕЛ 3. СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛЕКСІКА. ТЭРМІНАЛОГІЯ 38
РАЗДЗЕЛ 4. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ 61
РАЗДЗЕЛ 5. КУЛЬТУРА ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ 95
АБАВЯЗКОВАЯ КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 137
СЛОЎНІК 139
ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕРАКЛАДУ З РУСКАЙ МОВЫ НА БЕЛАРУСКУЮ 151
ТЭКСТЫ ДЛЯ ПЕРАКЛАДУ 153
АДКАЗЫ НА НЕКАТОРЫЯ ЗАДАННІ 158
ЛІТАРАТУРА 160
Вверх