Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Пяткевіч Ю.Ю. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Цырульніцкае мастацтва
Автор: Пяткевіч Ю.Ю.
ББК: 81.2Беи-3:38.937я7 УДК: 808.26:687.53(075)
Библиографическое описание:
Пяткевіч Ю.Ю. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Цырульніцкае мастацтва: вучэб. дапам. / Ю.Ю. Пяткевіч. – Минск: РИПО, 2018. – 96 с.; ил. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=77 (дата обращения: 03.12.2023). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-503-807-9
Аннотация
Навучальны дапаможнік дае магчымасць пазнаёміцца з функцыямі беларускай мовы ў грамадстве, паказаць асноўныя этапы яе развіцця, даведацца пра лексічны склад, асвоіць моўныя нормы, стылістыку і авалодаць асноўнымі паняццямі культуры мовы. Арыентуе навучэнцаў да развіцця нацыянальнай культуры праз засваенне спецыяльнай тэрміналогіі і прафесійнай лексікі. Матэрыял змяшчае два блокі: тэарэтычны ідыдактычны (пытанні для самакантролю, сістэматызацыя тэарэтычных звестак, вызначэнне прабелаў у засваенні зместу тэмы). Прызначаецца навучэнцам устаноў сярэдняй спецыяльнай і прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі па спецыяльнасці «Цырульніцкае мастацтва і дэкаратыўная касметыка».

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай і прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі па спецыяльнасці «Цырульніцкае мастацтва і дэкаратыўная касметыка»
Оглавление
ПРАДМОВА 3
РАЗДЗЕЛ 1. МОВА Ў ГРАМАДСТВЕ 4
РАЗДЗЕЛ 2. ЛЕКСІЧНАЯ СІСТЭМА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 17
РАЗДЗЕЛ 3. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ 39
РАЗДЗЕЛ 4. КУЛЬТУРА ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ 51
ТЭКСТЫ ДЛЯ ПЕРАКЛАДУ 74
КАНТРОЛЬНЫ ТЭСТ 79
КАРОТКІ ТЭРМІНАЛАГІЧНЫ СЛОЎНІК 85
ЛІТАРАТУРА 93
Вверх