Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Карточка издания
Янкоўскі Ф.М. Гісторыя беларускай мовы: гістарычная граматыка
Автор: Янкоўскі Ф.М.
ББК: 81.2Беи-922 УДК: 811.161.3’36-112(075.8)
Ключевые слова: беларуская мова; белорусский язык; марфалогія; фанетыка; граматыка;
Библиографическое описание:
Янкоўскі Ф.М. Гісторыя беларускай мовы: гістарычная граматыка: вучэб. дапам. / Ф.М. Янкоўскі ; навук. рэд. Д.В. Дзятко. – Минск: Вышэйшая школа, 2019. – 263 с. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=81676 (дата обращения: 22.04.2024). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-06-2896-1
Аннотация
Разглядаюцца гістарычныя ўмовы ўзнікнення і развіцця беларускай мовы, характарызуюцца помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці, аналізуюцца асноўныя фанетычныя змены, якія адбыліся ў розныя перыяды развіцця мовы, асвятляецца гісторыя імён і дзеясловаў. У дадатках прыводзяцца прыкладны аналіз старажытнага тэксту, каментарыі да пэўных слоў, форм, словазлучэнняў і іншыя пытанні і заданні, што дапамагаюць студэнтам засвоіць значэнне і марфалагічную будову слоў са старажытных пісьмовых помнікаў.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях
Оглавление
Пра аўтара і яго кнігу 3
З прадмовы аўтара 7
УВОДЗІНЫ 8
ФАНЕТЫКА 55
МАРФАЛОГІЯ 119
Дадаткі 223
Літаратура 256
Скарачэнні 258
Вверх