Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Карточка издания
Смольскi Р.Б. Гісторыя тэатра Беларусі ХХ–XХІ стагоддзя
Автор: Смольскi Р.Б.
ББК: 85.33(4Беи)я73 УДК: 792(476)“19/20”(075.8)
Библиографическое описание:
Смольскi Р.Б. Гісторыя тэатра Беларусі ХХ–XХІ стагоддзя: вучэб. дапам. / Р.Б. Смольскi. – Минск: Вышэйшая школа, 2020. – 350 с.; iл. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=81677 (дата обращения: 02.10.2023). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-06-3193-0
Аннотация
Раскрываецца працэс зараджэння, фарміравання і развіцця беларускага прафесійнага нацыянальнага драматычнага тэатра ў гістарычнай прасторы XX–XXI ст. Асвятляецца творчы шлях усіх дзяржаўных прафесійных тэатраў, характарызуюцца найбольш значныя спектаклі, дасягненні і асаблівасці майстэрства вядучых дзеячаў беларускага сцэнічнага мастацтва.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях "Акцёрскае мастацтва (па напрамках)", "Рэжысура тэатра (па напрамках)"
Оглавление
УВОДЗІНЫ 3
РАЗДЗЕЛ ПЕРШЫ. БЕЛАРУСКІ ТЭАТР У ПЕРЫЯД 1900–1919 гг. 23
РАЗДЗЕЛ ДРУГІ. ТЭАТРАЛЬНАЕ МАСТАЦТВА Ў ПЕРЫЯД 1920–1941 гг. 37
РАЗДЗЕЛ ТРЭЦІ. БЕЛАРУСКІЯ ТЭАТРЫ Ў ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 105
РАЗДЗЕЛ ЧАЦВЁРТЫ. СЦЭНІЧНАЕ МАСТАЦТВА Ў ПЕРЫЯД 1945–1990 гг. 131
РАЗДЗЕЛ ПЯТЫ. ТЭАТРАЛЬНАЕ МАСТАЦТВА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У ПЕРЫЯД 1991–2010 гг. 219
ЗАКЛЮЧЭННЕ 343
ЛІТАРАТУРА 347
Вверх