Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Карточка издания
Сучасная беларуская літаратурная мова
Автор:
ББК: 81.2Беи-923 УДК: 811.161.3(075.8)
Ключевые слова: беларуская мова; графiка; арфаграфiя; марфалогiя; спосаб; аналiз; назоўник; склон; лiчэбнiк; просты сказ;
Библиографическое описание:
Сучасная беларуская літаратурная мова: вучэб. дапам. / Д.В. Дзятко [і інш.] ; пад рэд. Д.В. Дзятко. – [ 2-е выд., папр. i дап.]. – Минск: Вышэйшая школа, 2020. – 588 с.; iл. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=81859 (дата обращения: 12.06.2024). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-06-3185-5
Аннотация
Створаны з улікам сучасных тэндэнцый у беларускай лінгвістыцы. У ім поўна і рознабакова падаецца сістэматызаваны тэарэтычны курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Усе ўключаныя ў дапаможнік тэмы максімальна структураваныя, што дазваляе выкарыстоўваць кнігу і як даведачнае выданне. Важнае месца адводзіцца аналізу моўных адзінак.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па фiлалагiчных спецыяльнасцях
Оглавление
ПРАДМОВА 3
РАЗДЗЕЛ I. БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ГРАМАДСКАЯ З’ЯВА І АБ’ЕКТ ВЫВУЧЭННЯ 6
РАЗДЗЕЛ II. ФАНАЛОГІЯ 31
РАЗДЗЕЛ III. АРФАЭПIЯ 56
РАЗДЗЕЛ IV.ГРАФIКА 60
РАЗДЗЕЛ V. АРФАГРАФIЯ 71
РАЗДЗЕЛ VI. ЛЕКСIКАЛОГIЯ 92
РАЗДЗЕЛ VII. АНАМАТАЛОГIЯ 136
РАЗДЗЕЛ VIII. ФРАЗЕАЛОГIЯ 149
РАЗДЗЕЛ IX. ПАРЭМIЯЛОГIЯ 162
РАЗДЗЕЛ X. АФАРЫСТЫКА 165
РАЗДЗЕЛ XI. МАРФЕМАЛОГIЯ 168
РАЗДЗЕЛ XII. ДЭРЫВАТАЛОГIЯ (словаўтварэнне) 182
РАЗДЗЕЛ XIII. МАРФАЛОГIЯ 199
РАЗДЗЕЛ XIV. СIНТАКСIС 345
РАЗДЗЕЛ XVI. ЛЕКСIКАГРАФIЯ 516
Лiтаратура? 580
Вверх