Кнопка входа пользователя
Сообщения пользователя
Мои книги
Моя корзина
Настройки
Карточка издания
Беларуская дзіцячая літаратура
Автор:
ББК: 83.8я723(4Беи) УДК: 882.6(075.32)
Ключевые слова: народная творчасць; дзіцячая літаратура; літаратура;
Библиографическое описание:
Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.] ; пад агульн. рэд. А. М. Макарэвіча. – Минск: РИПО, 2016. – 359 с.; iл. – Текст: электронный. – URL: https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=81972 (дата обращения: 21.07.2024). – Режим доступа: по подписке для зарегистрированных пользователей.
ISBN 978-985-503-630-3
Аннотация
У вучэбным дапаможніку асвятляюцца розныя перыяды станаўлення і развіцця беларускай дзіцячай літаратуры ад яе зараджэння да ХХІ ст. Складаецца з шасці раздзелаў: “Вусная народная творчасць”, “Зараджэнне беларускай дзіцячай літаратуры”, “Станаўленне беларускай дзіцячай літаратуры ў 20–30-я гады ХХ стагоддзя”, “Беларуская дзіцячая літаратура 40–60-х гадоў ХХ стагоддзя”, “Беларуская дзіцячая літаратура ў 70–80-я гады ХХ стагоддзя”, “Беларуская дзіцячая літаратура на сучасным этапе”. Адрасуецца навучэнцам устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

Отзывы о книге

Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасці “Пачатковая адукацыя”
Оглавление
Прадмова 3
Уступ 5
Раздзел І. Вусная народная творчасць 16
Раздзел ІІ. Зараджэнне беларускай дзіцячай літаратуры 38
Раздзел ІІІ. Станаўленне беларускай дзіцячай літаратуры ў 20–30-я гады ХХ стагоддзя 53
Раздзел ІV. Беларуская дзіцячая літаратура 40–60-х гадоў ХХ стагоддзя 139
Раздзел V. Беларуская дзіцячая літаратура ў 70–80-я гады ХХ стагоддзя 175
Раздзел VІ. Беларуская дзіцячая літаратура на сучасным этапе 244
Вверх